HET SELECTIEPROCES

Nadat u akkoord bent gegaan met onze beleidsvoering kunt u uw bedrijf aanmelden als potentiële leverancier. Wat volgt:

  • Wanneer u uw eigen gegevens en bedrijfsgegevens heeft ingevuld wordt u als potentiële leverancier beoordeeld.
  • LET OP: Het is belangrijk dat een tekenbevoegd persoon van uw organisatie zich in eerste instantie aanmeldt. Deze persoon kan later een collega machtigen voor aanvullende handelingen.
  • Indien wij graag zaken met u doen zal u een mail ontvangen met daarin een uitnodiging voor onze leveranciersportal.

Gegevens contactpersoon

Bedrijfsgegevens

Instemming